Ngày 03/05/2018 Bé Khối 5 tuổi thăm ra buổi trải nghiệm Big C